Ch. Darah Pachacumac

Dt. Champion, Verbandssieger 1983, Bundessieger 1984

* 12.03.1979

Eltern Groß Eltern Ur-Groß Eltern Ur-Ur-Groß Eltern
DWZB A 07439
Jalwatsch Pachacumac
DWZB A 06875
Jinni von der Irminsul
DWZB A 05726
Ahmad Shah -
DWZB A 03800
Hadji von der Irminsul
DWZB A 04028
Marut von der Irminsul
DWZB A 05529
Utah von der Irminsul
DWZB A 04108
Chandu von Katwiga
DWZB A 04105
Natascha von der Irminsul
DWZB A 04155
Pani Pachacumac
DWZB A 04042 LOSH 229214
Nebene de Pandjah
KCR 39125/63
Gunga Din of Carloway
NHSB 264296
Batoetsi van`t Blaauwheck
DWZB A 03357
Hummel Pachacumac
NHSB 187807
Pallas van de Oranje Manege
DWZB A 02118
Unnatha de Nuh-Belaei
DWZB A 06777
Farah Pachacumac
DWZB A 05913
Vito Pachacumac
DWZB A 05499
Radscha Pachacumac
DWZB A 03902
Nathan Pachacumac
NHSB 334556
Quick van de Oranje Manege
DWZB A 04155
Pani Pachacumac
LOSH 229214
Nebene de Pandjah
DWZB A 03357
Hummel Pachacumac
DWZB A 04051
Charikar´s Charmaene
DWZB A 03354
Hafis Pachacumac
NHSB 187807
Pallas van de Oranje Manege
DWZB A 02118
Unnatha de Nuh-Belaei
DWZB A 03079
Bhakkar`s Damajanti
NHSB 181355
Nabob van de Oranje Manege
NHSB 164511
Josephine van de Oranje Manege