Ch. Hafis Pachacumac

Verbandssieger 1965, UICL Sieger 1965, Tsch. Ch., Schweizer Sieger 1965, Int. Ch., Dt. Ch., Bundessieger 1964,

* 16.03.1962

Besitzer. Norbert und Renate Trawinski

Eltern Groß Eltern Ur-Groß Eltern Ur-Ur-Groß Eltern
DWZB A 02550 NHSB 187807
Pallas van de Oranje Manege
NHSB 158114
Ghorian van de Oranje Manege
SKKR 2734/53 NHSB 133879
Xenos van de Oranje Manege
NHSB 97221
Barukhzy`s Dhrstadyumna
NHSB 92320
Rashna du Chateau de Roches
NHSB 146036
Ceres van de Oranje Manege
SKKR 2734/53 NHSB 133879
Xenos van de Oranje Manege
DWZB A 01604 NHSB 125129
Tarantella van de Oranje Manege
NHSB 163454
Ineke van de Oranje Manege
NHSB 140553
Ophaal van de Oranje Manege
NHSB 101423
Nereus van de Oranje Manege
NHSB 112163
Pythia van de Oranje Manege
NHSB 156462 LOSH 153553
Z´Larissa de Kaboul
NHSB 98941
Baladeva van Slehop
LOSH 128426
U´Dizabad de Kaboul
DWZB A 02118
Unnatha de Nuh-Belaei
DWZB A 01451 NHSB 156427 // LOSH 161315
B`Pajou de Kaboul
SKKR 2734/53 NHSB 133879
Xenos van de Oranje Manege
NHSB 97221
Barukhzy`s Dhrstadyumna
NHSB 92320
Rashna du Chateau de Roches
NHSB 98944
Behula van Slehop
NHSB 76256
Barukhzy`s Bimbisara
NHSB 82854
Domino van de Oranje Manege
DWZB A 01822 NHSB 163456
Isabel van de Oranje Manege
NHSB 140553
Ophaal van de Oranje Manege
NHSB 101423
Nereus van de Oranje Manege
NHSB 112163
Pythia van de Oranje Manege
NHSB 156462 LOSH 153553
Z´Larissa de Kaboul
NHSB 98941
Baladeva van Slehop
LOSH 128426
U´Dizabad de Kaboul